Aktualny czas: 12-05-2021, Witaj! (LogowanieRejestracja)

Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pozew alimenty
06-02-2013,
Post: #1
Pozew alimenty
Gdzie składamy pozew do sądu? W jakim miejscy zamieszkania pozwanego czy powoda?
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
07-06-2013,
Post: #2
RE: Pozew alimenty
Oczywiście ogólna zasada to wytaczanie powództwa przed sąd miejsca zamieszkania pozwanego (przywołany przez kolegów z legeo art. 27 k.p.c.)

Jednakże kodeks postępowania cywilnego zna szereg przypadków, gdy ta ogólna zasada albo doznaje pewnych wyjątków (właściwość przemienna - gdzie powód może dokonać wyboru sądu, przed który wytacza powództwo - są to art. 31 do 37 ze znaczkiem 1), albo wręcz przełamania (jak w przypadku właściwości wyłącznej - art. 38 - 42 k.p.c.). Myślę, że najbardziej zasadne będzie przytoczenie przepisów o właściwości wyłącznej (ponieważ co do wł. przemiennej i tak przysługuje wybór):

Art. 38. § 1. Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się według położenia nieruchomości obciążonej.
§ 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.

Art. 39. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Art. 40. Powództwo ze stosunku członkostwa spółdzielni, spółki lub stowarzyszenia wytacza się wyłącznie według miejsca ich siedziby.

Art. 41. Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

Art. 42. Powództwo ze stosunku między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającym a przysposobionym wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej.

Nie można także zapominać o tym, że w ramach postępowań odrębnych również istnieją pewne szczegółowe regulacje co do właściwości sądu (np. w sprawach z zakresu ochrony konkurencji wyłącznie właściwy jest Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów, albo w sprawach pracowniczych powództwo może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy., itp.).

Istnieje także możliwość zawarcia umowy prorogacyjnej, która polega na tym, że strony poddają spory już istniejące lub mogące w przyszłości wyniknąć na tle określonego stosunku prawnego pod jurysdykcję wybranego przez nich sądu (nie mogą jednak naruszyć tutaj przepisów o właściwości wyłącznej). Dokładną regulację zawiera art. 46 k.p.c.:
" § 1. Strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Strony mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi dla takich sporów.
§ 2. Strony nie mogą jednak zmieniać właściwości wyłącznej. "

Reasumując, to w jakim sądzie złoży Pan pozew zależy od rodzaju sprawy, z którą Pan występuje.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości